Jobtyper

Søvangsgården er en stor arbejdsplads med 104 fastansatte medarbejdere og en stab af faste afløsere og weekendmedarbejdere.

Personalet er kendetegnet ved at have en lang anciennitet og en god korpsånd med en høj arbejdsmoral, og værdierne vi arbejder udfra er :

Engagement-Kompetance-Meningsskabende-Tilgængelighed-Ordentlighed