Fælles faciliteter

Søvangsgården består af 91 plejeboliger og et daghjem med 25 pladser.

De 91 plejeboliger er opdelt i otte små hjemlige grupper med 10-14 boliger i hver.

Til hver plejegruppe er der fælles spise- og opholdsstue med åbent køkken, lænestole, tv og video. Der er samtidig udgang til terrasse og have.

Ud over boligerne har vi mange gode fællesarealer og en stor smuk fælleshave.

Foruden boligerne og fællesstuerne har vi kiosk, stor festsal, aktivitetsrum, gymnastik, vaskeri, stort centralkøkken, værksted, frisørsalon, fodklinik og tandlægeklinik.