Om Søvangsgården

Velkommen til Søvangsgården - et moderne hus med stolte traditioner

Søvangsgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

Institutionen består af plejehjem, bestående af 4 afsnit ; Afsnit 1 Engen og Højen med 26 boliger , Afsnit 2 Broen og Krogen med 22 boliger, Afsnit 3 Torvet og Svinget med 22 boliger, Afsnit 4 Hjørnet og Stien med 21 boliger samt daghjem med ca 25 daghjemsgæster hver dag.

Hvert afsnit har en afsnitsleder, og hver gruppe har en gruppeassistent. For alle stillinger gælder at de er besat af social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistent. Der er ca. 120 medarbejdere ansat, heraf social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, fys- og aktivitetsmedarbejder, køkken- og rengøringspersonale, tekniske medarbejdere, m.fl. Vi lægger stor vægt på engagement, faglighed og kompetence, og Søvangsgårdens medarbejdere kendetegnes ved en lang anciennitet.

Vi bestræber os på at yde den bedst mulige pleje og behandling, og vort fokus ligger på at medvirke til en positiv, aktiv og indholdsrig tilværelse for dem som bor og kommer på Søvangsgården.

Søvangsgården fremstår som en moderne institution, der bygger på nogle solide værdier som respekt, hjælpsomhed og medmenneskelighed. Værdierne er med til at sikre, at vi har en engageret og kompetent adfærd overfor alle, der har en berøringsflade med Søvangsgården.