Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan komme i betragtning som beboere på Søvangsgården?
Alle ældre som på grund af alder og/eller svagelighed har behov for omsorg og pleje i et sådant omfang, at de ikke kan klare sig i egen bolig på betryggende måde.

Hvordan bliver man skrevet op som beboer?
Man retter henvendelse til Hvidovre Kommune, se link nederst på siden. 

Hvor lang ventetid skal man regne med?
Hvidovre kommune administrerer en venteliste. En generel liste, hvor der tilbydes en plejehjemsplads efter ca 2-3 måneder, og så en specifik liste hvis man ønsker et specielt plejehjem, men i såfald er ventetiden længere.

Hvordan administreres ventelisten?
Ved boligteamet i Hvidovre Kommune.

Hvem skal jeg kontakte for at blive skrevet op?
Du skal kontakte Hvidovre Kommune.

Hvad koster det at bo på Søvangsgården?
Man betaler husleje, el og varme samt diverse ydelser såsom kost, tøjvask, rengøringsartikler m.m.

Husleje ligger fra 3.852,- til 9.058,- alt afhængig af boligtype og størrelse

El ligger fra 350,- til 675,-   -"-

Varme ligger fra 300,- til 550,-   -"-

Taksterne på ydelser reguleres hvert år af Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse.

Kan jeg få boligstøtte?
Dette søges gennem Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune

Visitation til boligerne sker via Hvidovre Kommune.