Sygepleje

Personlig pleje og omsorg     

Indsatsen har til formål:

 at yde en pleje af høj faglig kvalitet efter individuelle plejeplaner.

 at hjælpe beboeren med at være velsoigneret og føle sig veltilpas..

 at respektere beboerens individuelle behov og med tanke for beboerens bevarelse af egen identitet og integritet.

 

Sygdom, behandling og medicinadministration:

Vi tilbyder veluddannet fagligt personale, som konstant ajourfører sig med den nyeste viden indenfor respektive sygdomme / behandlingsformer, og som kan observere ændringer i beboerens almentilstand og/eller sygdomme og handler derpå.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at bevare sundhed og fastholde beboerens ressourcer og funktionsniveau.

Vi tilbyder relevant og individuel behandling i samarbejde med egen læge, specialister, beboeren og de pårørende.

Vi følger lovgivningen angående beboerens samtykke til behandling. Det vil sige, at der iværksættes ingen kontakt til læge og/eller behandling uden samtykke fra beboe-ren og evt. pårørende. Der gives fyldestgørende information om behandlingen. Ved akut og livstruende sygdom kan en sundhedsperson dog indlede behandling uden samtykke.

Vi er åbne overfor beboerens og/eller de pårørendes ønsker om alternativ behandling / naturmedicin. Dette vil dog altid ske i samråd med egen læge.

Information om sygdomme, behandling og medicin bliver kun videregivet efter aftale med beboeren/pårørende i henhold til vores tavshedspligt.

Fortrolige oplysninger bliver opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

 

Medicin:

Hvis beboeren ikke har mulighed for selv at administrere sin medicin, er der fagligt kompetent personale, der kan være behjælpelig med dette efter lægens forskrifter og gældende regler.

Vi observerer virkning og bivirkning af den indtagne medicin, og videregiver disse op-lysninger til lægen.

Medicinen opbevares i aflåst medicinskab i boligen, som medicinalpersonale har nøg-le til, og som beboeren efter aftale kan få nøgle til.

Vi sørger for forsvarlig destruktion af evt. restmedicin, samt medicin, der har over-skredet udløbsdatoen.

Medicinkort udskrives fra vores elektroniske journalsystem, så det er letlæseligt, og dermed mindsker risikoen for fejl. Vi udfører egenkontrol med medicinhåndteringen.